Kontakty

Islamská nadácia na Slovensku
P.O.Box 247, 814 99 Bratislava I, SR

Tel.: 00421 944 560 161

 Bankové spojenie pre finančné dary a platby za publikácie:
Pre EUR:  484716063 / 7500  (ČSOB)
Pre USD:  484715853 / 7500  (ČSOB)
SWIFT:     CEKOSKBX

 Email:          info@islamweb.sk
Webstránka: www.islamweb.sk
______________

Islamic Foundation in Slovakia
P.O.Box 247, 814 99 Bratislava I, Slovak Republic

 Bank accounts for donations and publication fees:
EUR:  484716063 / 7500  (ČSOB)
USD:  484715853 / 7500  (ČSOB)
SWIFT:     CEKOSKBX

 Email:   info@islamweb.sk
Website: www.islamweb.sk